Daniel

Daniel

Att vara småbarnsförälder kan vara tufft och med min hektiska vardag är det svårt att få tid att gå iväg till en terapeut. Genom BlueCall har jag kunnat få regelbundet stöd på tider som passar mig.

Daniel

BlueCall
2018-05-27T12:42:39+02:00

Daniel

Att vara småbarnsförälder kan vara tufft och med min hektiska vardag är det svårt att få tid att gå iväg till en terapeut. Genom BlueCall har jag kunnat få regelbundet stöd på tider som passar mig.