Policy

Fakta och Information

Enbart när jag hänvisar till källor kan de texter jag skriver ses som fakta. I annat fall är allt subjektivt och jag skriver helt baserat på personlig erfarenhet.

Jag är inte utbildad läkare, psykiatriker, psykolog, kurator eller annan form av vårdpersonal. Mina texter om psykiska sjukdomar och medicinering baseras helt och hållet på mina egna erfarenheter och den information som jag tagit till mig från andra håll. Jag är inte behörig att ge någon form av råd gällande medicinering, behandling eller terapi.

Behandling

Då alla människor är unika, både fysiskt och psykiskt, kommer jag inte rekommendera läkemedel eller dosering av läkemedel. Kommentarer som innehåller rekommendationer gällande medicinering (och annan behandling) kommer inte publiceras. Medicinering och annan behandling skall alltid diskuteras med behörig person, exempelvis läkare, psykiatriker eller psykolog.

Samarbeten

Jag samarbetar gärna med företag där jag tror att det har ett värde för mina läsare och bloggen i stort. Inlägg som handlar om produkter och tjänster är alltid skriva utefter min egen åsikt. Bloggen är gjord i WordPress och jag använder mig inte av så kallade ”no-follow-länkar”. Jag försöker hålla en bra sökbarhet i mina inlägg vilket även gynnar de företag jag samarbetar med.

Produkt/tjänst som kan leda till missbruk

Då Guld med ADHD har fokus på psykisk ohälsa och missbruk kommer jag ej inleda samarbeten med företag för att skriva om produkter eller tjänster som kan leda till någon form av missbruk. Detta innefattar exempelvis olika former av spel och alkohol.

Recensioner och sponsorer

Det går inte att köpa omdömen eller recensioner på min blogg, och jag skriver helt i enlighet med svenska, pressetiska regler. Inlägg som innehåller någon form av reklam kommer tydligt märkas upp med information om det till mina läsare. Allt skrivet innehåll är mina egna åsikter och upplevelser.

Är du representant för ett företag/en produkt/en tjänst som mina läsare hade varit intresserade av? Maila mig gärna på annica@guldmedadhd.se

Affiliates och adlinks

Både affiliatelänkar och adlinks förekommer på Guld med ADHD.

Innehåll och copyright

Alla texter i bloggen är skrivna av mig om inget annat anges. De bilder som används i bloggen är hämtade på Pixabay.com alternativt framtagna av mig. Du får gärna citera mig eller använda de bilder som är framtagna av mig, så länge det tydligt framgår att Guld med ADHD är källan samt att det finns en länk till min blogg. Överträdelser av upphovsrätt beivras.